Eigen risico een aansprakelijkheid

1.1 Deelname aan de diensten zoals yogalessen, workshops en één op één sessies van Becca Yoga is volledig op eigen risico van de deelnemer.
1.2 Becca Yoga is niet aansprakelijk voor zowel verlies, diefstal of beschadiging van de deelnemer zijn eigendommen als voor het oplopen van lichamelijk letsel tijdens de yogalessen / workshops.
1.3 Elke deelnemer is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden die relevant zijn voor deelname aan de yogalessen, workshops of één op één sessies. De deelnemer wordt geacht in staat te zijn tot het verrichten van normale lichamelijke inspanningen. Bij twijfel wordt de huisarts en/of behandelend arts geraadpleegd.
1.4 Elke deelnemer dient zich te houden aan de huisregels.

Lidmaatschap en betaling

Yogalessen
2.1 Becca Yoga kent geen administratiekosten en geen opzegtermijn maar werkt met leskaarten.
2.2 De leskaarten zijn voor een bepaald termijn geldig en na afloop vervalt de leskaart. Bekijk de tarievenpagina voor de actuele tarieven en geldigheid.
2.3 Indien een les om wat voor reden dan ook niet door kan gaan wordt de geldigheidsduur naar rato aangepast.
2.4 Becca Yoga heeft het recht om prijswijzigingen door te voeren, deze worden minstens 3 maanden van tevoren gecommuniceerd.
2.5 Restitutie van gekochte lessen is niet mogelijk, tenzij Becca Yoga de lessen annuleert.
2.6 Leskaarten zijn op naam en niet overdraagbaar.
2.7 Becca Yoga heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het lesrooster en locatie.
2.8 Bij verhindering dient de deelnemer zich af te melden via info@beccayoga.nl of via WhatsApp. Wanneer Becca Yoga voor 12:00 op de dag van de les geen afmelding ontvangt is Becca Yoga helaas genoodzaakt een les in rekening te brengen.
2.9 Bij langdurige afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie kan een leskaart in overleg gepauzeerd worden.

Workshop / cursus
3.1 De deelnemer registreert zich voor een workshop of cursus via de webshop van Becca Yoga of per email: info@beccayoga.nl. De deelnemer is geregistreerd wanneer het volledige bedrag van de workshop / cursus voldaan is. Vanaf dan is de deelnemer verzekerd van een plek.
3.2 Deelnemer kan veertien (14) dagen voorafgaand aan de workshop of training deelname gratis opzeggen. Indien de opzegging binnen 13-7 dagen voorafgaand aan de workshop of training geschiedt, wordt 25% van het totaal bedrag van de workshop of training in rekening gebracht. Bij opzeggingen binnen 6-2 dagen voorafgaande aan de workshop of training, wordt 50% van de totaalbedrag in rekening gebracht. Het volledige bedrag wordt in rekening gebracht bij opzeggingen binnen 1 dag voorafgaand aan de workshop of training.
3.3 Het is mogelijk om in overleg de workshop / cursus over te dragen aan een ander persoon.
3.4 Becca Yoga heeft het recht de workshop / cursus te annuleren, daarbij wordt het gehele betaalde bedrag terug betaald.

Privéles / één op één sessie
4.1 Een deelnemer van 24 uur voorafgaand aan een privéles of één op één sessie kosteloos annuleren. Daarna zal Becca Yoga de kosten voor de privéles of één op één sessie per factuur in rekening brengen.

Betaling

Het geld voor de leskaarten kun je overmaken op NL29 KNAB 0404 9997 00 t.n.v. Becca Yoga onder vermelding van naam en gekozen leskaart. Ook kan het bedrag contant voldaan worden tijdens de les.

Privacy

Lees hier de privacyverklaring.